+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Doğu Anadolu Bölgesi Forumunda Arin (Sodalı) Gölü Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Arin (Sodalı) Gölü Hakkında Bilgi
  Arin (Sodalı) Gölü Hakkında Bilgi

  İli:Bitlis İlçe:Acil cevaz Yüzölçümü:1500 ha.
  Arin Gölü, Van Gölü'nün hemen güneyinde, Van Gölünden alçak bir sırtla ayrılan tuzlu sığ bir göldür. Göle tatlı su sızıntısının olduğu kıyılarda küçük bataklıklar mevcuttur.
  Boz ördek, Macar ördeği ve dik kuyruk alanda üreyen en önemli türlerdir. Üreme mevsimi sonrasında gölde dik kuyruk sayısı 750'ye ulaşmaktadır. Bu türler Arin Gölü'nün uluslararası öneme sahip sulak alanlar içerisinde yer almasını sağlamaktadır.
  Koruma Statüsü:
  Alanın herhangi bir koruma statüsü bulunmamaktadır.
  Sulak Alanın Kullanım Durumu:
  Göl çevresinde yer alan bataklıklar ile otlaklarda hayvancılık yapılmaktadır.
  Göl çevresinde kuru hububat tarımı yapılmaktadır.
  Sulak Alanı Tehdit Eden Faktörler:
  Arin (Sodalı) Gölü1.jpg

  Avcılık:
  Göl kenarında yerleşik olan köy ve kasaba halkının yanı sıra dışarıdan gelen avcılar tarafından gölde kaçak avcılık yapılmaktadır.
  Erozyon:
  Göl çevresinde yer alan tarım alanlarında su ve rüzgar erozyonu problemi mevcuttur.
  Çözüm Önerileri:
  Arin gölü çevresindeki tarım alanlarında ve otlaklarda erozyonla mücadele yöntemlerinin bir program dahilinde uygulanması gerekmektedir.
  Arin gölü çevresinde nesli tehlike altında olan türlerden toy'un ürediği avcılar tarafından belirtilmektedir. Ancak bu konuda yapılmış bir araştırma bulunmamaktadır. Bölgedeki toy habitatları araştırılarak avcılık eğitim programı uygulanmalıdır 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Arin gölü tuzlu ve sığ bir göldür. Arin gölü van gölünden alçak bir sırt ile ayrılır. Van gölünden sızan tatlı su Arin gölünde bataklıklara neden olmaktadır. Arin gölünde yaşayan dik kuyruk kuşu göle ayrı bir önem katmaktadır.
+ Yorum Gönder


arin gölü hakkında bilgi